контакт

Да стапат во контакт со Prodimed

Prodimed Macedonia Prodimed Headquarters
ul.Mitropolit Teodosij Gologanov br.57 Dragonder 14
1000 Skopje Macedonia 5554 GM Valkenswaard NL
   
телефон: +389 (0) 2 3 132 092 телефон: +31 (0)88 800 1300
телефон: +389 (0) 72 70 00 70 Fax: +31 (0)88 800 1399
И-мејл адреса: info@prodimed.mk И-мејл адреса: info@prodimed.eu

барање информации

Како можеме да Ви помогнеме?

Нашиот персонал Ви стои на располагање

Испратете ни е-пошта

info@prodimed.mk

повик +389 (0) 2 3 132 092

Во работни денови

Start a chat session

We are online now

Chat off line

Send us a message